znak logo

ambroz

Svatý Ambrož patron všech evropských včelařů

Žádost o pomoc postiženým českým rodinám v Chorvatsku, zemětřesením
Základní organizace svazu včelařů ve Valašském Meziříčí pořádá sbírku na pomoc českým rodinám, poškozených zemětřesením v Chorvatsku.

Byli jsme osloveni prostřednictvím Vladimira Bilka, zastupujícího českou menšinu v Chorvatsku, o pomoc dvěma mladým rodinám, kterým musí být rodinný dům stržen a tím příjdou o střechu nad hlavou.

V minulých letech navázala naše organizace spolupráci s chorvatskými včelaři, kterou nyní hatí nepříjemná situace s COVID-19. Ale přesto by jsme chtěli společně s Městským úřadem a panem Vladimirem Bilkem tuto spolupráci udržet a navázat na již proběhnutá setkání.

Žádám tedy všechny včelaře naší Základní organizace svazu včelařů, aby se nad situací rodin zamysleli. A pokud uznají za vhodné, tak svému důvěrníkovi předali finanční příspěvek o dobrovolné výši a to proti podpisu. Já jsem se osobně, ještě s některými dalšími, rozhodl darovat jeden tisíc korun, protože se s panem Bilkem osobně znám. Věřím tomu, že nebudete lhostejní k osudu mladých rodin, kteří se dostali do životních nesnází a Nový rok jim nezačal zrovna štastně.

Finanční dar bude jménem ZO ČSV Valašské Meziříčí předán zástupci Města Valašské Meziříčí, který jej připojí k ostatním darům zprostředkovaných organizacemi spolupracujícími s Chorvatskou stranou.

Fota z místa postižení

Pokud by snad někdo chtěl pomoct přímo dvěma mladým krajanským rodinám, tak to může udělat i přímo.

ROMANA (NOVOSADOVÁ) ŠUBIĆOVÁ
ŽUPIĆ 32,
PETRINJA
IBAN: HR0324020063207147931

RENATA UZELCOVÁ BRABENCOVÁ
JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 96.
SISAK
IBAN: HR6624840083210346663

Za ZO ČSV Valašské Meziříčí a české rodiny žijící v Chorvatsku děkuje Předseda


 
Včelaři z Valmezu © 2020. Stránky Základní organizace českého svazu včelařů Valašské Meziříčí. Oficiální stráky

| E-mail: info@csvvalmez.cz | WWW: www.csvvalmez.cz |