Český svaz včelařů z. s., základní organizace Valašské Meziříčí

Vítejte na stránkách valašskomezříčských včelařů

Z historických pramenů přejímáme

Valašské Meziříčí je město s bezmála 23 tisíci obyvateli /r.2015/, které leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy . První zmínka o městě pochází z roku 1297. Je vlastně dvojměstím, které tvoří městečko Krásno nad Bečvou, nacházející se na pravém břehu Rožnovské Bečvy vzniklé při brodu přes řeku, a město Meziříčí, postavené na „zeleném drnu“, jak dokazuje pravidelný půdorys historického jádra. Ke spojení Meziříčí a Krásna v nynější Valašské Meziříčí došlo až v roce 1924. Svou polohou představuje vstupní bránu a významný dopravní uzel. Někdy se Valašskému Meziříčí také říká Valašské Atény, nebo jen zkráceně Valmez.

Historie vzniku včelařského spolku na valašskomeziříčsku:

Z několika dostupných archivních dokumentů lze dokladovat vznik včelařského spolku ve Valašském Meziříčí v závěru roku 1906 . Zemský ústřední spolek včelařský pro markrabství moravské v Brně, se rozhodl založit pobočný spolek včelařský pro Valašské Meziříčí a okolí. Dne 10.září 1906 se obrací předseda Zemského ústředního spolku včelařského professor Josef Janoušek na “ Vysoké c.k. místodržitelství v Brně “ se žádostí o schválení vlastních stanov pro založení “ Pobočného včelařského spolku “ ve Valašském Meziříčí a okolí se sídlem ve Valašském Meziříčí. Na základě schválených stanov c.k. místodržitelstvím v Brně dne 14.září 1906 v Novinách z Podradhoště a Valašsku, ohlašuje Prof. J.Vališ „Slavnému c.k. okresnímu hejtmanství “ dne 11.října 1906 svolání valné ustavující hromady “ Pobočného včelařského spolku“ ve Valašském Meziříčí na neděli 14.října 1906 do Besedy ve Valašském Meziříčí. Na této ustavující valné hromadě byl založen Pobočný včelařský spolek pro Valašské Meziříčí a okolí .